Årsrapport

Årsrapporten 2014

Årsrapporten for 2014 er frigivet 
Årsrapporten for 2014 indeholder mange af de samme rapporter, som Årsrapporten for 2013, dog har vi som noget nyt tillige rapporter alene for Folkebibliotekerne, hvor vi har renset tallene ved at korrigere for befolkningstilvækst, besøg fra Netbiblioteker samt nytilkomne Folkebiblioteker. 

 

I årsrapporten for 2014 kan du eksempelvis se:

- Hvilke 29 Folkebiblioteker der har opnået størst positive aktivitetsudvikling

- Tendensen for Aktivitetsudviklingen for Folkebibliotekerne

- Hvilke Folkebiblioteker målt på Aktivitetsudviklingen er bedst placeret for hver CB licensgruppe

- Hvilke biblioteker der har flest besøg i forhold til indbyggergrundlaget

 

Hent Årsrapporten for 2014 som PDF.