Månedsrapporter

Månedsrapporter for Bibliotekernes online performance

Månedsrapporten udarbejdes i samarbejde mellem KPI Index og Danskernes Digitale Bibliotek, og kan tilgåes via dette link: Månedsrapporter hos DDB